U bent hier:
  • Home
  • Arno Gosselink
Portret AMG 004 arnold 2015 kleur

Arno Gosselink

Interim-manager en adviseur, proces- en projectleider

Verbinden moet je willen
AchtergrondBedrijfseconomie en Ruimtelijke Ordening
Brancheorganisatie
NetwerkorganisatiesOverheidscontrollers
Telefoonnummer06 – 5714 3824
BedrijfArno Gosselink, Advies & Management
Emailagk@OverheidsControllers.nl

Stijl van werken

Geven en nemen, dat is de volgorde waarin Arno Gosselink denkt. Hij wordt warm van de uitdaging met meerdere partijen een doel te behalen. Die gestelde doelen moeten merkbaar en concreet zichtbaar zijn. De gezamenlijke trots over  ‘dat hebben we toch maar mooi bereikt’, doet je beseffen dat de echte successen samen behaald worden. Samen het doel bereiken; daarin schuilt bestendigheid en dat komt de organisatie ten goede. Om zover te komen is het zaak de mensen aan elkaar te verbinden in plaats van simpelweg processen aan elkaar te  plakken. Arno Gosselink doet dat door medewerkers elkaar te laten vertellen wat zij graag willen.  Hij krijgt alle neuzen dezelfde kant op door helderheid in keuzes met een model dat hij het stoplichtmodel  noemt. “We zijn het eens over de groene en de rode gebieden; de plannen binnen die gebieden gaan we respectievelijk wél en niet uitvoeren. De oranje gebieden maken de werkprocessen spannend. Het is een mooie uitdaging helderheid te krijgen of die rood of groen worden.”

Deskundingheid

  •  Arno Gosselink is een ervaren interim-manager en adviseur, proces- en projectleider en heeft een achtergrond in en ervaring met zowel bedrijfseconomische processen als met ruimtelijke ordening.
  • Hij is in staat de vertaling te maken van operationele vraagstukken naar bestuurlijke consequenties en andersom.
  • Tekenen en rekenen, gericht op ontdekken van haalbaarheid en acceptatie, ziet hij als onlosmakelijk met elkaar verbonden waarbij het tekenen leidend is en rekenen snel volgt.
  • Arno Gosselink heeft oog voor de  belangen van betrokken partijen , verbindt die aan elkaar en komt zo tot een  gedragen resultaat